• Klasa LOTE

Lekcja 10.17.20

Praca Domowa: Booklet, str.11 i 12 (part 4). Wybierz dwa tematy wypracowań z trzech do wyboru. Pamiętaj, żeby wypracowanie zawierało 120 słów/wyrazów.