• Read Child Boy Book Learn - Andre_Grunden / Pixabay

  Co nas wyróżnia

 1. Home
 2. /
 3. Co nas wyróżnia

Nasza Szkoła to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. My, jako kadra wraz z zarządem , zapewniamy, że będziemy pracować z pasją, oddaniem i rzetelnością, aby nasi uczniowie, po ukończeniu nauki w naszej Szkole, byli ludźmi otwartymi, tolerancyjnymi, myślącymi, lubiącymi się uczyć i żyjącymi pełnią życia. Aby pamiętali o naszych korzeniach, kulturze i z przyjemnością posługiwali się ojczystym językiem . Jesteśmy świadomi tego, że wychowanie młodego człowieka to wielka odpowiedzialność i my jesteśmy gotowi podjąć się tego wyzwania.

Co Nas Wyróżnia
 1. Indywidualne podejście do ucznia
  • wpajamy uczniom wiarę w siebie – KAŻDY UCZEŃ JEST ZDOLNY!
  • dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości
  • dbamy, aby ocenianie ucznia służyło podejmowaniu przez niego dalszych wysiłków i wzmacniało potrzebę samodoskonalenia
  • dbamy o rodzinną atmosferę
  • pracujemy z uczniami zdolnymi i uczniami z trudnościami
  • pobudzamy kreatywność
  • aktywizujemy społecznie
  • dbamy o ścisłą współpracę z rodzicami
 2. Nauczyciele z pasją

Nasza kadra:

  • jest dobrze wykształcona
  • stale się doskonali
  • jest twórcza
  • jest zaangażowana
  • jest otwarta na innowacje
  • zna i przestrzega prawa dziecka
  • współpracuje z rodzicami i opiekunami uczniów
 1. Optymalne warunki nauki
  • nowoczesny budynek będący własnością prywatnej szkoły
  • przygotowanie do egzaminów z języka polskiego – LOTE
  • kameralna społeczność szkolna
  • kilkunastoosobowe klasy
  • wygodne, przestronne sale dydaktyczne
  • sala gimnastyczna
  • zabezpieczenie drzwi uniemożliwiające samodzielne wyjście ze szkoły uczniom bez zgody opiekunów
  • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych dla naszych uczniów, a pośród nich: muzyczne, plastyczne, teatralne
 2. Cele
  • nauczanie języka polskiego, historii, kultury i geografii Polski
  • pobudzanie miłości i szacunku do języka polskiego, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kraju pochodzenia rodziców
  • pielęgnowanie i umacnianie więzi z Polską
 3. Współpraca z instytucjami międzynarodowymi i lokalnymi

 

Klasy