• Woman Mother Daughter Child  - feelgoodjunkie / Pixabay

    Praca domowa

  1. Home
  2. Dla rodziców
  3. Praca domowa

Wybierz klasę i zaloguj się aby sprawdzić jakie prace domowe zadali nauczyciele w poszczególnych klasach.

Klasa I-II

Monika Lipinski jest wychowawczynią klasy pierwszej. Najmłodszej grupy szkolnej.

Klasa III

Pani Aneta Kozak. Obecnie uczę klasę druga i zapraszam na zajęcia z nami.

Klasa V

Nauczycielka Katarzyna Bolko jest wychowawcą w klasie piątej.

Przedszkole

Nauczycielka w klasie przedszkolnej Natalia Rembisz.

Klasa VII

Wychowawca klasy ósmej jest pani Anna Szeliga ,zaprasza na zajęcia.

Klasa LOTE

Przygotowania do egzaminów LOTE prowadzone są przez panią Anna Szeliga.