• Woman Mother Daughter Child  - feelgoodjunkie / Pixabay

    Praca domowa

  1. Home
  2. /
  3. Dla rodziców
  4. /
  5. Praca domowa

Wybierz klasę i zaloguj się aby sprawdzić jakie prace domowe zadali nauczyciele w poszczególnych klasach.

Klasa I

Pani Aneta Kozak. Obecnie uczę klasę druga i zapraszam na zajęcia z nami.

Klasa III

Natalia Mejia jest wychowawczynią klasy pierwszej. Najmłodszej grupy szkolnej.

Przedszkole

Nauczycielka Katarzyna Bolko jest wychowawcą w przedszkolu.

Klasa IV

Pani Krystyna Tyszkiewicz. Obecnie uczy klasę czwartą.

Klasa VII

Wychowawca klasy ósmej jest pani Anna Szeliga ,zaprasza na zajęcia.

Klasa LOTE

Przygotowania do egzaminów LOTE prowadzone są przez panią Anna Szeliga.