• Klasy

  1. Home
  2. /
  3. Klasy

Wszystkie klasy

Przedszkole

Informacja o klasie

Klasa III

Informacja o klasie III

Klasa IV

Informacja o klasie

Klasa VIII

Klasa VIII liczy w tym roku szkolnym siedmiu uczniów Program nauczania języka polskiego w klasie VIII obejmuje dziesięć kręgów tematycznych: Obrazy z przeszłości Polski od końca XIX wieku do czasó...

Klasa LOTE

Informacja o klasie