• Klasy

  1. Home
  2. Klasy

Wszystkie klasy

Klasa I

Poprzez wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej uczymy się czytać i pisać. Poznajemy ważne święta narodowe oraz elementy kultury polskiej. Dzięki wspólnym rozmowom oraz zabawom uczniowie rozwija...

Klasa II

Informacja o klasie II

Klasa IV

Informacja o klasie  

Klasa LOTE

Informacja o klasie

Klasa VI

Informacja o klasie    

Klasa VIII

Klasa VIII liczy w tym roku szkolnym siedmiu uczniów Program nauczania języka polskiego w klasie VIII obejmuje dziesięć kręgów tematycznych: Obrazy z przeszłości Polski od końca XIX wieku do czasó...