• Klasy

  1. Home
  2. Klasy

Wszystkie klasy

Klasa I-II

Poprzez wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej uczymy się czytać i pisać. Poznajemy ważne święta narodowe oraz elementy kultury polskiej. Dzięki wspólnym rozmowom oraz zabawom uczniowie rozwija...

Klasa III

Informacja o klasie III

Klasa LOTE

Informacja o klasie

Klasa V

Informacja o klasie  

Klasa VII

Klasa VII liczy w tym roku szkolnym siedmiu uczniów Program nauczania języka polskiego w klasie VII obejmuje dziesięć kręgów tematycznych: Obrazy z przeszłości Polski od końca XIX wieku do czasów ...

Przedszkole

Informacja o klasie