• Klasy

  1. Home
  2. /
  3. Klasy

Wszystkie klasy

Przedszkole

Informacja o klasie

Klasa II

Informacja o klasie II

Klasa III

Informacja o klasie III

Klasa V

Informacja o klasie

Klasa VII

Klasa VII liczy w tym roku szkolnym siedmiu uczniów Program nauczania języka polskiego w klasie VIII obejmuje dziesięć kręgów tematycznych: Obrazy z przeszłości Polski od końca XIX wieku do czasów...

Klasa LOTE

Klasa LOTE zmienia nazwę na Language Comprehensive Exam in Polish.