• Klasy

  1. Home
  2. /
  3. Klasy

Wszystkie klasy

Klasa III

Informacja o klasie III

Klasa IV

Informacja o klasie

Klasa LOTE

Informacja o klasie

Klasa VII

Klasa VII liczy w tym roku szkolnym siedmiu uczniów Program nauczania języka polskiego w klasie VII obejmuje dziesięć kręgów tematycznych: Obrazy z przeszłości Polski od końca XIX wieku do czasów ...

Przedszkole

Informacja o klasie