• Lekcja 09.19.20

  1. Home
  2. /
  3. Klasy
  4. /
  5. Klasa
  6. /
  7. Klasa VI
  8. /
  9. Lekcja 09.19.20

Napisac 10 zdań o swoich wakacjach. Proszę użyć dowolnych, następujących 10 czasowników w czasie przeszłym: być, zwiedzać, spacerować, jeździć, latać, opalać się, pływać, podróżować, lubić, podziwiać, korzystać, czytać, dowiadywać się, zainteresować się

Klasy