• Lekcja 09.19.20

Napisac 10 zdań o swoich wakacjach. Proszę użyć dowolnych, następujących 10 czasowników w czasie przeszłym: być, zwiedzać, spacerować, jeździć, latać, opalać się, pływać, podróżować, lubić, podziwiać, korzystać, czytać, dowiadywać się, zainteresować się

Klasy