• Lekcja 09.19.20

  1. Home
  2. /
  3. Klasy
  4. /
  5. Klasa
  6. /
  7. Klasa VIII
  8. /
  9. Lekcja 09.19.20

Ćwiczenia str. 2-6
-Przeczytać tekst pod tytułem “ Niezłomny prezydent Warszawy” , czytanka Do kraju tego…. Str 93-95.

-Czym dla mnie jest język polski? – sformułuj 6 zdań.

Klasy