• Lekcja 10.10.20

  1. Home
  2. /
  3. Klasy
  4. /
  5. Klasa
  6. /
  7. Klasa VI
  8. /
  9. Lekcja 10.10.20

Strona 19: przeczytać jeszcze raz zasady pisania
wielką literą i zastosować te zasady pisowni w: ćwiczeniach 4, 5, 6 ,7 strona
20

w ćwiczeniu 10 strona 21

Klasy