• Lekcja 10.10.20

Strona 19: przeczytać jeszcze raz zasady pisania
wielką literą i zastosować te zasady pisowni w: ćwiczeniach 4, 5, 6 ,7 strona
20

w ćwiczeniu 10 strona 21

Klasy