• Lekcja 10.24.20

  • Zad. 7 str. 42
  • Zad. 8 str. 43
  • Prosze dokonczyc zad . 1 str. 47

Z czytanki:

  • Proszę o przeczytanie tekstu na str 57 „ Dla tych Którzy Odeszli…”
  • Dla osób chętnych :wiersz do nauczenia się na pamięć z czytanki na stronie 59 , na ocenę.

Proszę rodziców o przesłanie dyktanda napisanego na dzisiejszych zajęciach.

Klasy