• Lekcja 11.07.20

W filmiku zostały przywołane trzy wybitne postaci Polaków, którzy zasłużyli się w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Wybierz jednà z nich i wykonaj projekt na jej temat.

Zaprezentujesz go na zajęciach za dwa tygodnie : 14 listopada

(proszę o przesłanie pracy na mój   email).

Język polski

  • Przeczytać czytankę,  str. 210 “Wajda o….”.
  • Czytanka, str.179 zad.2 (proszę o przesłanie na na email).

Praca musi liczyć przynajmniej 12 zdań.

Klasy