• Lekcja 11.21.20

  • Przeczytać tekst “Piłsudski w Sulejówku…” (czytanka, strona 86).
  • Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia , str 81-82 .
  • Zadanie z historii dla tych, którzy jeszcze nie oddali projektu.

Klasy