• Lekcja 12.05.20

  • Przeczytać tekst z czytanki, str. 17 “ Zaczęło się w Pannie Marii”.
  • Czytanka, strona 89, zad 6.

Klasy