• Aneta Kozak

  1. Home
  2. /
  3. Nauczyciele
  4. /
  5. Aneta Kozak

Biografia

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w Szkole Podstawowej w Lublinie i w przedszkolu publicznym w Bychawie.

Przez zabawę wprowadzam dzieci w świat języka polskiego. Rozwijam i ćwiczę umiejętności związane z mówieniem i słuchaniem, pisaniem, czytaniem, kształceniem językowym, historią Polski i Polskimi tradycjami. Na poziomie podstawowym od ucznia klasy drugiej wymagam m.in. słuchania ze zrozumieniem, recytowania z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych, budowania dłuższych wypowiedzi, znajomości alfabetu w mowie i piśmie, starannego pisania, rozróżniania głosek i sylab. Wspieram naturalną ciekawość świata najmłodszych przez kreatywne prace i zadania, pytania, eksperymenty i doświadczenia. Podczas lekcji angażuje uczniów do pracy zespołowej i wzięcia udziału w „burzy mózgów”.
Świadoma odpowiedzialności związanej z procesem kształcenia młodych osób, staram się wykorzystywać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Klasy