• Aneta Kozak

  1. Home
  2. /
  3. Nauczyciele
  4. /
  5. Aneta Kozak

Biografia

Vice Prezes i aktywny czlonek zarzadu szkoly.

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Były nauczyciel w szkole podstawowej w Lublinie. Przez zabawę wprowadzam dzieci w świat języka polskiego. Wspieram naturalna ciekawość najmłodszych przez kreatywne prace i zadania. Świadoma odpowiedzialności zwiazanej z procesem kształcenia młodych osob, staram sie wykorzystywac rożne formy dzieciecej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Klasy