• Joanna Nasciszewski

  1. Home
  2. Nauczyciele
  3. Joanna Nasciszewski

Biografia

Joanna Nasciszewski, z wykształcenia mgr filologii polskiej. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie wraz ze specjalizacja pedagogiczną i bibliotekarską. Doświadczenie zawodowe:  staż w bibliotece szkolnej,  praca jako nauczyciel oraz lokalny dziennikarz. Od kilku lat jest nauczycielem w Polish Supplementary School. W tym czasie ukończyła: “Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego za granicą zgodnie z planem nauczania w wymiarze 30 godzin” oraz kursy “Jak zacząć nauczanie on-line z powodu bycia przypartym do muru” i „Problematyka młodzieżowa oraz poznawanie literatury poprzez epoki literackie”.

Klasy