• Natalia Konkol

  1. Home
  2. Nauczyciele
  3. Natalia Konkol

Biografia

Jestem Gdańszczanką z pochodzenia. Na Uniwersytecie Gdańskim studiowałam Pedagogikę Specjalną na specjalności Oligifrenopedagogika. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów licencjackich kontynuowałam studia magisterskie na tym samym kierunku, tym razem na specjalności rehabilitacja społeczna i zawodową z doradztwem. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą w różnym wieku, w tym także z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami i zaburzeniami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Moje doświadczenie zdobyłam w pracy jako niania, animator w Salezjańskim Oratorium, asystent osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim jako nauczyciel wspomagający w jednej z gdańskich szkół.

Jako nauczycielka klasy pierwszej w polskiej szkole mam przyjemność pracować z aktualnie najmłodszą grupą uczniów. Poprzez wykorzystanie elementów Metody Krakowskiej uczymy się czytać i pisać. Poznajemy ważne święta narodowe oraz elementy kultury polskiej. Dzięki wspólnym rozmowom oraz zabawom uczniowie rozwijają swoje umiejętności językowe. Poprzez wiersze, piosenki, zabawy ruchowe, gry oraz różne działania plastyczno-techniczne uczniowie utrwalają poznane im na lekcji zagadnienia.

Klasy