Praca domowa-III Klasa

Praca domowa-III Klasa

Praca domowa:

1. Dokonczyc rysunek

Praca domowa:

 1. Nauczyć się na pamięć wiersza pod tytułem ” Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza 
 2. Zadanie nr 7  (czytanka kl. 3 str. 10  i 11)

Praca domowa:

 1. Czytanka – zad. 2 i 3 str.17.
 2. Ćwiczenia – zad. 2 str. 8.

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 23 zad. 3, 4, 5.
 2. Ćwiczenia str. 13 zad. 3

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 29 zad. 4 i 5
 2. Ćwiczenia str. 16 i 17 zad. 3 i 5

Praca domowa:

 1. Dokończyć zad. 1 w Ćwiczeniach str 22
 2. W ćwiczeniach str. 23 zad. 3 i 5

Praca domowa:

 1. W ćwiczeniach str. 29 zad. 4, 5, 6

Praca domowa:

 1. W ćwiczeniach  str. 33 zad. 7 i 8.

Praca domowa:

 1. W ćwiczeniach str. 37 i 38 zad. nr 4 i 4a.
 2. Przeczytać czytankę na temat Wszystkich Świętych i Zaduszek
 3. Powtórzyć Hymn Polski,
 4. Powtrzyć wierszyk  “Kto ty jesteś? Polak mały”

Praca domowa:

 1. Czytanka – str.50
 2. wiersz pt. ” Liście” na pamięć,
 3. Czytanka- str. 51 zad.3
 4. Ćwiczenia – str.40 zad 1 i 2

Praca domowa:

 1. Przeczytać poprawnie czytankę “Kiedy ja wreszcie będę dorosły”.
 2. Było dzisiaj losowanie na mikołajki i wszystkie dzieci wiedzą kogo wylosowały. Mikołajki będą 7 grudnia.

Praca domowa:

 1. przeczytać czytankę na str. 59 pt. Mój przyjaciel z planety Orion
 2. Czytanka str. 57 – zad.
  przygotuj się do dyktanda  wierszyk “Będę lotnikiem”,
 3. str. 61 przeczytać wierszyk pt. “Święto Dziękczynienia”.
 4. Ćwiczenia str.45 zad. nr 1. 

Thanksgiving

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 77 wierszyk 
 2. ‘Mikołajki” na pamięć
 3. Str. 78 przygotuj się do dyktanda. 
 4. Z uwagi że w naszej 3 klasie będziemy dla naszych dzieci organizować Wigilię w następną sobotę proszę o ile ktoś może o przyniesienie np. owoców, ciastek, napoi

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 89 – 90 pt. ” Wigilia w domu Lolka”
 2. na Jasełka proszę nauczyć się swoich ról na pamięć! Będzie próba generalna zaraz po świętach. Proszę też przygotować dla dzieci odpowiednie stroje zgodnie z rolą. 

Holiday

Holiday

Holiday

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 100 do 110,
 2. Przeczytać wiersze “Nowy Rok” oraz “Król Rok i jego dwunastu synów
 3. Zad. 2 i 3 str. 110.
 4. Ćwiczenia str. 51 zad. 1 a,b. 

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia, str. 54 zad.1 i 2.
 2. Przeczytać wierszyk  “DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POLSCE” , czytanka str. 112-113. 
 3. Proszę dobrze nauczyć się swoich ról na Jasełka oraz przygotować i przynieść odpowiednie stroje.
 4. Proszę powtórzyć kolędy:
  • Pójdźmy wszyscy do stajenki.
  • Do szopy hej pasterze,
  • Z narodzenia Pana,
  • Dzisiaj w Betlejem.

Jasełka

Praca domowa:

 1. Czytanka str. 117 zad. 4. “Przygotuj się do pisania z pamięci”.
 2. Ćwiczenia str. 57 zad. 3
 3. Cwiczenia str. 58 zad. 8.

Praca domowa:

 1. Proszę przeczytać czytankę pt. “Bez tytułu” str. 119
 2. Przygotować się do dyktanda str. 121. 
 3. Ćwiczenia str. 61 zadanie 1 dokończyć, str. 62 zad. 2 i 3.

Ferie Zimowe

Ferie Zimowe

Praca domowa:

 1. Dokończyć zadania 7 i 9 str 67
 2. Zadanie 8 str 67
 3. Zadanie 10 str 68
 4. Przeczytać tekst na str. 124

Praca domowa:

 1. Ćwiczenia 5,6,7,8 str 72/73
 2. Przeczytac tekst na str 126-127
 3. Przygotować się do dyktanda

Praca domowa:

 1. Powtórka rzeczownika z rozdzialu str 74 i 75
 2. Przeczytać od strony 131 do 139,
 3. Rodzice proszeni sa o zrobienie z dzieckiem zadania 1, 3, 4 z książki na str 132, 133, 134

Praca domowa:

Wprowadzenie do „przymiotnika” – proszę dzieci o zapoznanie się i zrobienie zadań w cwiczeniu strona 76,77,78, 79,80  oraz o przeczytanie z książki na stronie 137,138,139 dotyczące „zimowego słowniczka”. 

Brak pracy domowej.

Prosze kontynuować czytanie w języku polskim.

Wielkanoc

Praca domowa:

 1. Zad.11 str 83
 2. Zad 12 str. 84
 3. Przeczytać tekst na stronie 146 “Wiosna” i przygotować sie do rozmowy o nim na lekcji.

Praca domowa:

 1. Zad. 4,5,6, str 94
 2. Przygotować się do dyktanda strona 147 tekst 7 “Marzec”

Praca domowa:

Praca domowa:

 1. Przeczytac tekst na str 192 i na podstawie tekstu opisac swoja mame.

Praca domowa:

 1. Zad 2 str 109
 2. Zad 1 str 112
 3. Zad 3 str 115
 4. Zad 1 str 121