Praca domowa-I Klasa

Praca domowa

I Klasa, Pani Natalia Konkol

Praca domowa:


 

Praca domowa:


 

Praca domowa:


 

Praca domowa:


 

Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe, strona 61 zadanie 1, 2, 3

 

Praca domowa:

Ćwiczenia cała strona 54 oraz zadanie 2 i 3 ze strony 57

 

Praca domowa:

ćwiczenia elementarzowe,

strona 51 zadanie 2

strona 52 zadanie 5

strona 53 zadanie 3 i 4

 

Praca domowa:

Elementarz: przeczytać opowiadanie ze strony 51

Ćwiczenia: zadania ze strony 49

 

Praca domowa:

strona 39 zadanie 3, 

strona 40 zadanie 6, 

strona 41 zadanie 4. 

Dla chętnych: uzupełnić wszystkie ćwiczenia.

 

Praca domowa:

Thanksgiving

Praca domowa:

Elementarz – przeczytać z rodzicem historie ze strony 38 “Noc i sen”

Cwiczenia – strony 34-37

Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe strona 31-32/ zadanie 2, 3, 4

Strona 33/ zadanie 3, 4, 5

Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe: strona 28 zadanie 5, strona 29 zadanie 3 i 4

Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe:

s. 25 / zadanie 3, 4

Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe:   s. 21 zadanie 3

Praca domowa:


Praca domowa:

Ćwiczenia elementarzowe:
s. 10 zadanie 2,
s 12 zadanie 5
wszystkie zadania ze strony 13

Praca domowa:

1. s. 6 zadanie 1, 2,
2. s. 7 zadanie 4, 5,
3. s. 8 zadanie 7, 8,
4. dla chętnych: s. 9 zadanie 2

Praca domowa:

1. Ćwiczenia elementarzowe:
•strona 3-4 / zadanie 4.5, 6, 7
•strona 4 / zadanie 1
•strona 5 / zadanie 2

2. nauczyć się wiersza z podręcznika ze strony 105: “Polska krew w nas płynie…. Choć w obcej krainie”

3. dla chętnych: ćwiczenia elementarzowe
• strona 109 / napisać słowo jesień 4 razy
•strona 110 / zadanie 2

Praca domowa:

Ćwiczenia strona 2 / zadanie 1, 2, 3
oraz dołączone dokumenty.
Wpisz-literę-a-w-odpowiednie-miejsca