Praca Domowa-VIII Klasa

Pani Anna Szeliga

1.     Przeczytać tekst “Ojciec objaśnia” , str 136 (czytanka) oraz notę biograficzna Czesława Miłosza str. 137-138

2.     Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia str. 83- 84

1. Przeczytać “Braterstwo skrzydeł” str. 41 – 47  (czytanka)

ferie zimowe

ferie zimowe

1. Przeczytać tekst pt.” Pośpieszny”, str. 154 – 159

2.     Osoby, które nie zaliczyły prezentacji z geografii, proszone są o przygotowanie jej na lekcję 27 lutego.

3.     Proszę także o przesłanie zadania z języka polskiego z dnia 30 stycznia (str.108 zad.5 – czytanka).

4.     Dokończyć zadanie 4 ze str.57 (ćwiczenia).

1. Przeczytać tekst pt.” Beata ma oczy bràzowe”, str. 141

2.     Zadanie 5 str.108 (proszę o przesłanie na mój email).

3.     Zadanie z geografii ( Adam, Brian, Gabriella, Patryk)

Czytanie ze zrozumieniem, str.87-88  (ćwiczenia)

Przeczytać, tekst w czytance, str.107-112

Praca z geografii na temat województw, według ustalonych terminów:

23 stycznia – Emilly (pomorskie) i Patryk (małopolskie)

30 stycznia –  Brian (mazowieckie) i Gabriel
(podkarpackie)

6 lutego – Adam (lubelskie)  i Victoria

13 lutego – Gabriella

Język polski

Ćwiczenia, str. 44, zad. 5

 

Praca z geografii na temat województw, według ustalonych terminów:

23 stycznia – Emilly (pomorskie) i Patryk (małopolskie)

30 stycznia –  Brian (mazowieckie) i Gabriel (podkarpackie)

6 lutego – Adam (lubelskie)  i Victoria

13 lutego – Gabriella

Praca domowa:

 

Przeczytać “Na paryskim bruku”, str. 72-74

Ćwiczenia, str.78, zad 6

Praca domowa:


1.     Przeczytać tekst z czytanki, str. 17 “ Zaczęło się w Pannie Marii”.

2.     Czytanka, strona 89, zad 6.

Praca domowa:


Thanksgiving

Praca domowa:


1.     Przeczytać tekst “Piłsudski w Sulejówku…” (czytanka, strona 86).

2.     Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia , str 81-82 .

3.     Zadanie z historii dla tych, którzy jeszcze nie oddali projektu.

Praca domowa:

1.     Przeczytać tekst str. 34 czytanka : “ Królewski Kraków wita polskie orły”.

2.     Zadanie z historii, z poprzedniego tygodnia:

W filmiku zostały przywołane trzy wybitne postaci Polaków, którzy zasłużyli się w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

 Wybierz jednà z nich i wykonaj projekt na jej temat. 

    

Praca domowa:

W filmiku zostały przywołane trzy wybitne postaci Polaków, którzy zasłużyli się w odzyskanie niepodległości przez Polskę.

       Wybierz jednà z nich i wykonaj projekt na jej temat. 

       Zaprezentujesz go na zajęciach za dwa tygodnie : 14 listopada

           (proszę o przesłanie pracy na mój   email). 

     Język polski

 

1.     Przeczytać czytankę,  str. 210 “Wajda o….”.

2.     Czytanka, str.179 zad.2 ( proszę o przesłanie na na email). 

Praca musi liczyć przynajmniej 12 zdań.

Praca domowa:

1.    Przeczytać tekst, str.178 “Listopadowe święto”.

2.    Ćwiczenia, str. 28, zad. 7,8.

Praca domowa:

1.     Przeczytać tekst ze strony 172 , “Kłamczucha”.

2.     Ćwiczenia, str 23, zad. 4,5,6 .

3. Przeczytać zapis pod tematem z historii.

Praca domowa:

1. ćwiczenia, str.12   a) b)

2. czytanka, str. 60 zad.5

Praca domowa:

1.Praca długoterminowa z geografii ( na 17 października)

Wybierz jeden z obiektów UNESCO w Polsce i wykonaj projekt(lub prezentację), w którym znajda się najważniejsze informacje oraz ciekawostki na jego temat. Projekt zaprezentujesz na zajęciach za dwa tygodnie (17 października).

Prace w formie zdjęć lub prezentacji proszę przesyłać na mój email.

2. Przeczytaj tekst z czytanki, str.57-59, “Spotkanie z tygrysami”.
3. Przypomnij sobie treść hymnu narodowego i wygłoś go z pamięci.

Praca domowa:

1.Praca długoterminowa z geografii ( na 17 października)

Wybierz jeden z obiektów UNESCO w Polsce i wykonaj projekt(lub prezentację), w którym znajda się najważniejsze informacje oraz ciekawostki na jego temat. Projekt zaprezentujesz na zajęciach za dwa tygodnie (17 października).

Prace w formie zdjęć lub prezentacji proszę przesyłać na mój email.

2.  Zeszyt ćwiczeń str. 99

3. Przeczytać tekst,  czytanka str. 8 -11

Praca domowa:

Czytanka str. 95 zad.8 (zadanie proszę przesłać na mój email)
Schemat charakterystyki postaci ( do wykorzystania w trakcie pracy nad zadaniem)
1. Przedstawienie postaci.
2. Wyglad zewnętrzny.
3. Cechy charakteru i osobowości.
4. Ocena postaci.

Praca domowa:

-Ćwiczenia str. 2-6
-Przeczytać tekst pod tytułem “ Niezłomny prezydent Warszawy” , czytanka Do kraju tego…. Str 93-95.
-Czym dla mnie jest język polski? – sformułuj 6 zdań.