Praca Domowa-VI Klasa

Pani Elżbieta Brown

Praca domowa:

Napisac 10 zdań o swoich wakacjach. Proszę użyć dowolnych, następujących 10 czasowników w czasie przeszłym: być, zwiedzać, spacerować, jeździć, latać, opalać się, pływać, podróżować, lubić, podziwiać, korzystać, czytać, dowiadywać się, zainteresować się

Praca domowa:

1. Cwiczenie #1 na stronie 12 – uzupełnij drzewo słowami, które ci nie kojarzą z polska szkoła.
2. Przeczytaj “Kącik nastolatka” Sporzadź listę rzeczy, z których jesteś dumna/y i wypisz swoje sukcesy.

Praca domowa:

1. Ćwiczenia 6 i 7 strona 14 w czytance
2. Ćwiczenia 8 i 9 strona 15 w czytance

Praca domowa:


Strona 19: przeczytać jeszcze raz zasady pisania wielką literą i zastosować te zasady pisowni w: ćwiczeniach 4, 5, 6 

 7 strona 20 

w ćwiczeniu 10 strona 21

Praca domowa:


Przeczytać Kącik nastolatka na stronie 26. Przemyśleć to o czym przeczytaliście.

Ćwiczenia: 4, 5 i 6 na stronie 29.