• Tropem wilczym

  1. Home
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Tropem wilczym

Wolna,Demokratyczna Ojczyzna – to były najważniejsze cele Żołnierzy Wyklętych – polskiego podziemia niepodległościowego działających w latach 1944-1963.

W niedzielę 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych reprezentanci naszej szkoły, pani Katarzyna Bolko z mężem i synami – uczniami naszej szkoły Brianem i Patrykiem pokonali dystans 1963 metrów w biegu Wilczym Tropem – to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty, Józef Franczak, pseudonim “Lalek”. Dopingowała ich pani Aneta Kozak, która również przygotowała dla nas fotorelacje.

Przedstawiciele naszej szkoły biegli ku uczczeniu wielkiej odwagi i poświecenia (niejednokrotnie życia) Żołnierzy Zapomnianych przez lata, którzy walczyli o Polskę wolną, która mamy dzisiaj. To im zawdzięczamy kraj demokratyczny, to dzięki nim słowo “patriotyzm” jest nadal żywe, to im oddajmy hołd!

A free, Democratic Homeland – these were the most important goals of the Cursed Soldiers – the Polish independence underground operating in the years 1944-1963.

On Sunday, March 1, on National Remembrance Day of the Cursed Soldiers, our school’s representation, Mrs. Katarzyna Bolko with her husband and sons – students of our school Brian and Patryk covered a distance of 1963 meters in the Wolf Trail – this is a reference to the year in which the last Cursed Soldier, Józef Franczak, nicknamed “Puppet”, died. Aneta Kozak, who also gave us photo reports, encouraged them. Representatives of our school ran to celebrate the great courage and sacrifice (often life) of Forgotten Soldiers for years who fought for the free Poland that we have today. We owe them a democratic country, thanks to which the word “patriotism” is still alive. Let us pay tribute to them!

1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zachęcamy do zajrzenia do kart historii…..

https://dzieje.pl/aktualnosci/zolnierze-wykleci-bohaterowie-polskiego-podziemia-niepodleglosciowego-z-lat-1944-1963

Klasy