• Wspólnota Polska

  1. Home
  2. /
  3. Aktualności
  4. /
  5. Wspólnota Polska

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w USA, Kanadzie i Australii” Kwota dotacji: $3,597.43.
Całkowita wartość zadania publicznego: 890 134,64 zł.

Zadanie publiczne ,,Wsparcie utrzymania i funkcjonowania Szkół Polonijnych w USA, Kanadzie i Australii” dotyczy m. in. dofinansowania wynajmu pomieszczeń i opłat eksploatacyjnych, dodinansowania kosztów wynagrodzeń dla nauczycieli oraz innych bieżących kosztów dotyczących utrzymania szkół.

Dziękujemy!

Klasy