• Egzamin LOTE

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU LOTE!
Co to jest egzamin LOTE?

Egzamin LOTE (Language Other Than English) przygotowywany jest przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i mogą w nim brać udział uczniowie m.in. naszej szkoły.

Egzamin składa się z części ustnej (wewnątrzszkolnej) i pisemnej (zewnątrzszkolnej), wiecej informacji udzielimy we wrześniu.

Uczeń, który zda gzamin LOTE tym samym ma zaliczony język obcy w high school i amerykańskiej szkole wyższej.

Kiedy i gdzie będą odbywać się zajęcia?

Przygotowania do egzaminu LOTE bedą odbywać się w każdą sobotę o godz.9.00 a.m. (nauczycielka Anna Szeliga) przed regularnymi zajęciami w polskiej szkole (129 Broadway, Hicksville, NY 11801).

Jaki jest koszt przygotowania do egzaminu LOTE?

Cena wynosi $270 od każdego ucznia (klasa siódma) – opłata za cały rok.
Przygotowanie LOTE, wrzesień, październik, listopad. Dodatkowo dolicza się opłatę za egzamin pisemny.

Jak będą wygladały zajęcia?

Uczniowie otrzymają kopie testów z poprzednich lat oraz inne teksty, na których będą pracować. Poznają też strategię zdawania egzaminu i udoskonalą umiejetności językowe w zakresie słuchania i czytania ze zrozumieniem a także poprawnego pisania i mówienia.

Dlaczego warto uczestniczyć w przygotowaniu do egzaminu LOTE?

– Zwiększenie szans na zdanie egzaminu.

– Zredukowanie stresu (im lepsze przygotowanie, tym mniejszy stres).

– Pozytywne podejście do czytania, pisania i rozumienia w języku polskim.

– Wykorzystanie poznanej wiedzy w życiu codziennym.

KURS LOTE JEST OBOWIĄZKOWY i trwa 2 lata (klasa siódma i ósma). Zapewniamy przyjazne nauczanie i podmiotowe podejście do każdego ucznia.

Zapraszamy!!!

Zgłoszenia prosimy kierować pod (516) 405-0622 ewentualnie pisac na email aszeliga@polskaszkolalongisland.com