• Nauczyciele

  1. Home
  2. Nauczyciele

Nauczyciele

Aneta Kozak

Stanowisko: Nauczycielka II klasy
Telefon: (516) 405-0622

Katarzyna Bolko

Stanowisko: Nauczycielka IV klasy
Telefon: (516) 405-0622

Monika Lipinski

Stanowisko: Nauczycielka I i 2 klasy
Telefon: (516) 405-0622

Anna Szeliga

Stanowisko: Nauczycielka VIII klasy
Telefon: (516) 405-0622

Joanna Nasciszewski

Stanowisko: Nauczycielka LOTE oraz klasy VI
Telefon: (516) 405-0622

Wojciech Bolko

Stanowisko: Dyrektor szkoły
Telefon: 516-405-0622