• Financial Analysis Accounting  - mohamed_hassan / Pixabay

    Opłata rejestracyjna

Opłaty rejestracyjne za uczęszczanie do szkoły są przyjmowane osobiście w szkole przez panią skarbnik, Izabele Jazurek.

Klasy