• Klasa I

  1. Home
  2. /
  3. Klasy
  4. /
  5. Klasa II
Informacja o klasie II

Natalia Mejia

Stanowisko: Nauczycielka II klasy
Telefon: (516) 405-0622

Biografia

Jestem Gdańszczanką z pochodzenia. Na Uniwersytecie Gdańskim studiowałam pedagogikę specjalną; oligifrenopedagogikę. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów licencjackich kontynuowałam studia magisterskie na tym samym kierunku, tym razem na specjalności rehabilitacja społeczna i zawododowa z doradztwem. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą w różnym wieku, w tym także z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami i zaburzeniami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Pracowałam jako nauczyciel wspomagający w jednej z gdańskich szkół. W latach 2020-2022 odbyłam wiele szkoleń online organizowanych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy CPSD oraz przez Akademię Nauczyciela. W marcu 2023r. rozpoczęłam studia podyplomowe na specjalizacji: nauczanie języka polskiego jako obcego, drugiego i dziedziczonego organizowane w trybie online przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. W pracy z dziećmi bardzo ważne jest dla mnie indywidualne podejście do ucznia oraz nauka języka poprzez zabawę.