• Home Office Coffee Computer Laptop  - Anrita1705 / Pixabay

    Dla rodziców

  1. Home
  2. /
  3. Dla rodziców

Drodzy Rodzice, Uczniowie!

Zgodnie z zaleceniami CDC od dnia 11 marca 2020 r. będziemy realizować podstawę programową poprzez kształcenie na odległość za pośrednictwem strony internetowej szkoły, serwisu Zoom lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy. W zakładce Praca Domowa, zamieszczane będą zagadnienia dla uczniów poszczególnych klas z danego przedmiotu do samodzielnego wykonania w domu. Wykonanie zadań może podlegać ocenie. Uczniowie powinni starać się pracować samodzielnie wg podanych przez nauczycieli wskazówek, a w razie trudności kontaktować się z nauczycielem przedmiotu mailowo lub wyjaśniać wątpliwości poprzez dostępny komunikator. W zależności od rozwoju sytuacji, potrzeb, możliwości uczniów i rodziców powyższe informacje będą uzupełniane i modyfikowane celem uzyskania optymalnej współpracy.

Klasy