• Natalia Mejia

  1. Home
  2. /
  3. Nauczyciele
  4. /
  5. Natalia Mejia

Biografia

Jestem Gdańszczanką z pochodzenia. Na Uniwersytecie Gdańskim studiowałam Pedagogikę Specjalną na specjalności Oligifrenopedagogika. Po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów licencjackich koontynuowałam studia magisterkie na tym samym kierunku, tym razem na specjalności rehabilitacja społeczna i zawododowa z doradztwem. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą w różnym wieku, w tym także z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami i zaburzeniami, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Moje doświadczenie zdobyłam w pracy jako niania, animator w Salezjańskim Oratorium, asystent osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim jako nauczyciel wspomagający w jednej z gdańskich szkół.

Klasy