• Dwujęzyczność

 1. Home
 2. /
 3. Nasza szkoła
 4. /
 5. Dwujęzyczność

Jak dwujęzyczność wpływa na rozwój?

 • Badania naukowe przeprowadzone na całym świecie dowodzą, że dwujęzyczni z dwoma dobrze rozwiniętymi językami mają lepiej niż jednojęzyczni rozwinięte myślenie dywergencyjne (twórcze), szczególnie w zakresie płynności i giętkości
 • Ponadto charakteryzują się analitycznym podejściem do języka jako systemu i większą świadomością metajęzykową, która jest czynnikiem o decydującym znaczeniu dla rozwoju umiejętności czytania u dzieci.
 • Oznacza to, że osoby dwujęzyczne wcześniej niż osoby jednojęzyczne osiągają gotowość do podjęcia nauki czytania.
 • Dwujęzyczni wcześniej osiągają kolejne stadia rozwoju psychicznego, a w tym rozwoju mowy. Przyswajanie dwóch języków promuje rozwój kazdego z nich.
 • Osiągają także lepsze wyniki niż osoby monolingwalne w testach szybkości przetwarzania informacji.
 • Wykazują wyższą niż norma wiekowa wrażliwość na potrzeby odbiorcy w procesie komunikacji oraz wyższą skuteczność komunikacji.
 • Równomierna stymulacja obu języków osoby dwujęzycznej daje jej więc ogromne korzyści, przyspieszając rozwój kompetencji komunikacyjnej oraz ogólny rozwój poznawczy.
 • Efektem sprawniejszego rozwoju poznawczego są lepsze wyniki w nauce. Szczególnie szybkie postępy w nauce szkolnej osiągają dzieci uczęszczające do dwujęzycznych szkół, w których używa się na zmianę obu ich języków jako instrumentu przekazywania wiedzy (język wykładowy).
 • Dwujęzyczność wiąże się z czymś więcej: z DWUKULTUROWOŚCIĄ. To znaczy, że dzieci dwujęzyczne mają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, znają ich historie, geografię, literaturę, muzykę, kino, zabawy, podzielają sposoby widzenia świata i systemy wartości. Osoby dwukulturowe świetnie odnajdują się zarówno w jednym, jak i w drugim języku (a także kulturze) – w obu krajach dzieci dwujęzyczne czują się, jak u siebie i potrafią świetnie komunikować się z otoczeniem.
 • Dwujęzyczność jest fundamentem trwałych więzi rodzinnych – zarówno z rodzicami, jak i dziadkami i dalszą rodziną! Tylko komunikacja w tym samym języku pozwala w pełni wyrazić siebie, a także stworzyć silną i ponadczasową więź emocjonalną z rodziną.
 • Dwujęzyczność zwiększa szanse na dobrą przyszłość zawodową.

Klasy