• Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

  1. Home
  2. /
  3. News
  4. /
  5. Instytutu Rozwoju Języka Polskiego

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im.
świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej
poza granicami Polski”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie oświaty polonijnej w USA.
Kwota dotacji: 7468,82 zł 2023 r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 553 487,00 zł

Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu
pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania itp.

Classes