Legitymacje szkolne

Konsulat RP w NY  przyjmuje wnioski na legitymacje szkolne na rok szkolny 2019/2020. Wniosek ma byc wypelniony przez rodzica i podpisany przez dyrektora szkoly.

Legitymacje sa wazne do 1 wrzesnia 2020 roku.

Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

 – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

– przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

– do muzeów,

– do parków narodowych. 

Wniosek na legitymacje ucznia