• Lekcja 10.17.20

  • Ćwiczenie 1, 2 str 32
  • Ćwiczenie 4,5 str 34
  • Proszę dzieci o przygotowanie się do dyktanda Tekst z czytanki Str 42
  • Proszę również, o pokolorowanie „kogucika” projekt /kartka pracy w załączniku jako polonijnego symbolu dnia dwujezycznosci według ich uznania, najciekawsze prace będą ocenione oraz wykorzystane na wystawę w szkole,  kiedy już będziemy mogli wrócić do budynku.

Klasy