• Lekcja 10.24.20

  • Przeczytać tekst ze strony 172 , “Kłamczucha”.
  • Ćwiczenia, str 23, zad. 4,5,6 .
  • Przeczytać zapis pod tematem z historii.

Klasy