• Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  1. Home
  2. /
  3. Sponsorzy
  4. /
  5. Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i...

Dziękujemy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii”.

Kwota dotacji w 2022: 7,100.00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 443 488,97 PLN

Zadanie publiczne „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Dziękujemy!

Klasy