• Lekcja 10.17.20

  1. Home
  2. /
  3. Klasy
  4. /
  5. Klasa
  6. /
  7. Klasa LOTE
  8. /
  9. Lekcja 10.17.20

Praca Domowa:

Booklet, str.11 i 12 (part 4). Wybierz dwa tematy wypracowań z trzech do wyboru.

Pamiętaj, żeby wypracowanie zawierało 120 słów/wyrazów.

Klasy