• Lekcja 10.17.20

Praca Domowa:

Booklet, str.11 i 12 (part 4). Wybierz dwa tematy wypracowań z trzech do wyboru.

Pamiętaj, żeby wypracowanie zawierało 120 słów/wyrazów.

Klasy